Mijn kracht als intuïtief coach ligt met name in de combinatie van mijn jarenlange ervaring in de zorgsector in functies die om een grote mate van coachende vaardigheden vroegen, alsmede mijn ervaringsdeskundigheid als het gaat om een innerlijk (diep) persoonlijk veranderingsproces.

Door deze combinatie en vanuit mijn eigen authenticiteit ben ik in staat om in het contact met mensen een sfeer neer te zetten die leid tot de ruimte om kwetsbaar te mogen zijn. Mensen voelen zich uitgenodigd om zich te uiten. Vandaar uit bezit ik de vaardigheid om mensen een spiegel voor te houden, wat er op gericht is om mensen weer in contact te brengen met zichzelf. Om henzelf hen eigen antwoorden te laten vinden, vanuit een groeiend zelfbewustzijn.

Het resultaat is dat mensen (opnieuw) verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen voor hun eigen proces, leven en toekomst. De weg naar eigenaarschap en regie, vanuit eigen intrinsieke motivatie. Het (her) ontdekken van de eigen innerlijke krachten en daaraan gekoppelde talenten en mogelijkheden.

Dit doe ik vanuit een holistische visie, waarbij de verbindingen tussen het mentale, emotionele, fysieke en spirituele weer herkent en gevoeld kunnen worden. Vaak is er sprake van een (forse) disbalans tussen die gebieden. Als intuïtief coach zie ik mezelf als de aangever en degene die datgene aan mag raken wat aandacht nodig heeft.

Mijn kracht ligt in (relatief) kortdurende contacten/interventies. Iemand in beweging mogen brengen vanuit het vertrouwen dat ieder mens uiteindelijk alleen zichzelf kan helpen/helen. Het durven en kunnen loslaten staat daarbij voor mij centraal.

Individueel consult

Ik combineer in dit consult het bovenstaande met een energetische behandeling, waarbij eventuele energetische blokkades opgelost kunnen worden. Hierdoor is iemand weer in staat om datgene te voelen wat aandacht nodig heeft en uiteindelijk losgelaten mag worden.

Ambulante ondersteuning/interventie

Specifiek voor gezinnen met sensitieve/begaafde kinderen en ouders. Mijn specialiteit ligt vooral in de vertaalslag maken van wat kinderen aan ouders laten zien met hun gedrag (wat spiegelen zij). Op deze manier kunnen met name onbewuste patronen helder worden binnen een gezin.

Coaching binnen (zorg)organisaties en bedrijven

Mijn inzet binnen een organisatie is van relatief kortdurende aard. Het resultaat voor zowel medewerker als organisatie is dat er bij beiden helderheid ontstaat over te nemen acties voor de nabije toekomst. Dat kwaliteiten, mogelijkheden en valkuilen (opnieuw) in beeld zijn gebracht en leiden tot constructieve vervolgstappen in het proces, omdat ze voortkomen uit eigen ontstane inzichten en innerlijke motivatie.